KATHOLIEKE DOOP

KATHOLIEKE DOOP

De katholieke kerk raadt ouders aan hun kinderen zo vroeg mogelijk te dopen. Dit vindt meestal plaats in het eerste levensjaar.

Voorbereidingen voor de doop. Ouders spreken een datum af in de parochie, waarin de ceremonie een paar weken van tevoren zal plaatsvinden, het kost tijd om voor te bereiden – gesprek met de priester, ontmoeting met andere ouders, omdat parochies vaak groepsdopen houden aan het einde van de zondagsmis. Ouders kunnen echter een andere kiezen, een geschiktere term. Ze kunnen ook een parochie kiezen en de priester aanspreken, bijvoorbeeld een familievriend, met het verzoek om een ​​kind te dopen. Als de doop plaatsvindt buiten de parochie van de ouders, de pastoor dient hierover geïnformeerd te worden.

Geef uw baby te eten voordat u naar de kerk gaat, zodat hij niet zou huilen tijdens de ceremonie, wat over het algemeen ongeveer een uur duurt.

Als er maar één kind wordt gedoopt, ouders kunnen de kerk of kapel bovendien met witte bloemen versieren.

Gewoonlijk nemen alleen de dichtstbijzijnde personen deel aan de ceremonie – ouders, grootouders, peetouders.

Kleren. Meestal is de baby in het wit gekleed met een eenvoudige en mooie outfit of een traditionele doopjurk – lang, Wit, gesteven, versierd met plooien, plooien of kant, met bijpassende dop (vaak wordt zo'n jurk in de familie van generatie op generatie doorgegeven).

Het verloop van de ceremonie. De hele ceremonie kan worden onderverdeeld in vier fasen. Ten eerste laat de priester het kind toe tot de kerk, het een voornaam geven en het kruisteken maken (tegelijkertijd nemen ouders en peetouders afscheid met het kruisteken). Dan horen de aanwezigen het Woord van God: lezing, homilies en gebeden opzeggen. Dan zegent de priester het water, ouders en peetouders leggen een geloofsbelijdenis af, dan vraagt ​​de priester het publiek om het te doen; de priester giet driemaal water over het hoofd van het kind (of driemaal in water), het is chrysant, en zalft met chrisma. Ten slotte zegent de priester het kind, ouders en iedereen aanwezig. Ouders en peetouders ondertekenen de doopakte. Paaskaars tijdens de ceremonie, symbool van goddelijk licht, staat aan.

Meestal houdt de moeder de baby in haar armen, de meter staat naast haar, ze worden vergezeld door de vader en de peetvader van het kind.

De doop is gratis, maar het is gebruikelijk om een ​​offer aan de parochie te brengen.

Als de moeder of peetvader om een ​​of andere ernstige reden de ceremonie niet kan bijwonen, met hun schriftelijke toestemming worden ze vertegenwoordigd door iemand van hun vrienden of familie.