DE GEBOORTE VAN EEN KIND IN EEN JOODSE EN MOSLIMGEZIN

DE GEBOORTE VAN EEN KIND IN EEN JOODS GEZIN

De geboorte van een meisje wordt anders gevierd dan de geboorte van een jongen.

De geboorte van een meisje gaat gepaard met traditionele vieringen voor een bepaalde gemeenschap. Gebruik van Sefardische Joden (Spanje, Portugal, Noord Afrika) bestellingen, dat er een bescheiden viering zou plaatsvinden in de synagoge, als het kind een maand oud is. De moeder brengt ze dan naar de zaterdagdienst, en de rabbi zegent de baby en geeft hem een ​​Hebreeuwse naam. Asjkenazische joden (Centraal Europa) zij organiseren thuis een bescheiden feest. Het wordt gerund door een vader of een rabbijn. Hij leest de eerste verzen van de Thora en zegent het kind. Daarna tilt hij de wieg drie keer op en geeft de baby een naam.

Meestal komen familie en beste vrienden bij deze gelegenheid samen.

Besnijdenis. De geboorte van een jongen is een reden tot grote vreugde. Volgens religie moet een jongen op zijn achtste levensdag worden besneden als teken van overeenstemming tussen God en zijn volk. Als er geen medische contra-indicaties zijn, besnijdenis gebeurt thuis, soms in een synagoge of in een kraamkliniek. De ritus gaat gepaard met ceremoniële recepties met deelname van familie en vrienden.

Een paar geselecteerd uit vrienden of familieleden vergezelt het kind tijdens de besnijdenis. Personen, aan wie een dergelijk verzoek is gedaan, ze voelen zich bijzonder onderscheiden en vereerd. Vaak zijn het leden van de directe familie (opa, oom…). Maar hun functie komt neer op deelname aan de ceremonie. Ze hebben geen verplichtingen jegens het kind, ze hoeven niet over zijn spirituele ontwikkeling te waken of te helpen in zijn nood.

Tijdens de ceremonie krijgt het kind een Hebreeuwse naam. Na de besnijdenis is er een feest, over het algemeen vrij weelderig. Dan geven de gasten geschenken – kleren, speelgoed, souvenirs… Als het maar een groep dierbaren is, die naar de ceremonie in de kraamkliniek kwamen, die dag brengen ze alleen kleine cadeautjes of bloemen voor de jonge moeder.

MOSLIM DOUANE

Na de eerste levensweek krijgt de baby een moslimnaam, meestal gekozen uit de namen van de familie van de profeet Mohammed. Het hoofd van een pasgeborene wordt kaalgeschoren als teken van reiniging. Er is een bescheiden feest met familie en vrienden.

Hoewel de koran een dergelijke verplichting niet oplegt, traditie is dat kleine jongens worden besneden. Dit wordt meestal gedaan, voordat het kind vijf jaar oud is. De behandeling thuis gaat gepaard met vrolijk plezier. Alle vrienden en kennissen zijn uitgenodigd en er wordt een orkest ingehuurd. De muziek is bedoeld om het huilen van de baby te overstemmen en de angstige moeder te kalmeren.