GALANTRIE – SNOBIZM

GALANTRIE

Zijn we volgers, of tegenstanders van dapperheid? Tot op de dag van vandaag wordt het gekenmerkt door savoir-vivre die de manier bepaalt waarop een man zich tot een vrouw verhoudt, prima hoor, als het in een bepaalde situatie niet belastend en ongepast wordt. Hoffelijkheid zegt je om de deur vast te houden en de vrouw als eerste te laten passeren, open de autodeur, wanneer een vrouw eruit komt, geef haar overjas, draag een koffer, pak het item op, die ze liet vallen.

KRANTEN EN BOEKEN

De pagina's van een krant of boekpagina's omslaan, laat uw vinger niet kwijlen. Je leest niet in gezelschap of in een restaurant, noch in de lounge.

We gaan bijzonder zorgvuldig om met een geleend boek, we buigen de hoorns niet, we maken geen aantekeningen in de kantlijn, wij beschadigen de omslag of binding niet, we maken het boek niet vuil. Voordat we beginnen met lezen, laten we er zeker van zijn, houden we geen "witte raaf" vast, kopiëren, die zijn waarde zou verliezen, als we de kaarten knippen. Laten we geleende boeken teruggeven, en als we ze vaak aan anderen uitlenen, noteer de naam van de persoon en de titel van het werk, niet bang om vrienden te beledigen. Laten we kalm en hoffelijk om hun terugkeer vragen.

"DANK JE"

Laat ons herdenken, dat we niet uniek zijn en dat niet alles aan ons te danken is en dat we zo vaak mogelijk het gebruikelijke "dankjewel" moeten gebruiken, bewijst onze beleefdheid. "Dankjewel" wordt gezegd tegen de winkelbediende, aan de postbode en de leverancier. We bedanken de persoon, die de deur voor ons openhield, geholpen etc.. We leren dit woord in onze jongste jaren.

SNOBIZM

Het woord 'snob' is ontstaan ​​uit het Latijnse 'sine nobilitate'. Snobisme bootst onbeholpen aristocratische verfijning na, dat is een parodie. Echte adel, adel van hart, het manifesteert zich door eenvoud, bescheidenheid, vriendelijkheid voor iedereen. Snobisme is afstoting, zelfverheffing en uiterlijk vertoon. Het neemt allerlei vormen aan – er is geldsnobisme, achternamen, intellectuele snobisme. We zullen hem herkennen aan zijn kunstmatigheid en pretentie. De snob gelooft (of wil geloven), dat hij tot de elite behoort. Hij imiteert haar gedrag. Maar de houding van de snob is in tegenspraak met alle principes van savoir-vivre, een zekere overdrijving, overmaat (in kostuum, al sprekend, gebaren, etc.) verraadt ongetemde smaak.