GRUNNLAG AV PROTESTANTER – Ortodoks begravelse

GRUNNLAG AV PROTESTANTER

Presten går til avdøde hus, for å gi ham sin siste velsignelse.

Tempelgudstjeneste er valgfri og kan feires selv etter begravelsen.

Hvis det er katolikker og protestanter i familien, messen feires i fellesskap av presten og presten. Denne økumeniske seremonien kan holdes i kirken, der gjesten er presten, eller i kirken, der pastoren kommer, å velsigne den avdøde.

Ortodoks begravelse

Pårørende og venner tar et tradisjonelt besøk og kondolanser til den avdøde familie, med mindre familien tydeligvis ikke ønsker å gjøre det. Det er vanlig å sende blomster og kranser hjem til den avdøde, men familien kan spørre, at dette ikke ville bli gjort.

Feiringen finner sted i kirken, der den avdødes kropp bæres i en åpen kiste. Avhenger av lokal skikk, kisten kan forbli åpen til den er plassert i graven.

Etter seremonien blir det gitt kondolanse til familien.