Začiatok roka

Začiatok roka

Podľa gregoriánskeho kalendára oslavujeme nový rok 1 Januára. Je to nový rok oslavovaný vo väčšine krajín sveta. Avšak cca 20 kalendáre, które pierwszy dzień roku wyznaczają na inne

TELEFÓN

TELEFÓN

Ako sa to používa? Telefón nás zrazu privedie, do domu alebo do kancelárie volajúceho bez predchádzajúceho upozornenia, a takéto narušenie vyžaduje určitú opatrnosť, aby sa to nezdalo príliš rušivé. V skutočnosti nemôže volať veľa ľudí, choć wiele z nich czyni to kilka

Cigarety – TABAK

Cigarety – TABAK

Prvý a základný princíp fajčiarskeho kódexu je taký, aby som nesiahla po cigarete, kým si nie je istý, že fajčenie je povolené na izbe, mal by tiež požiadať o súhlas prítomných.

Kultúra nám na určitých miestach zakazuje fajčiť – w …

ŽALVA – SNOBIZM

ŽALVA

Sme nasledovníci, alebo odporcovia galantnosti? Dodnes sa vyznačuje tým, že savoir-vivre definuje vzťah muža k žene, dobre hoci, ak sa to v konkrétnej situácii nestane zaťažujúcim a nevhodným. Zdvorilosť vám hovorí, aby ste držali dvere a nechali ženu prejsť ako prvú, otworzyć

OSPRAVEDLNENIE – KVETY

OSPRAVEDLNENIE

Pamätajme, vždy sa ospravedlniť, keď je to potrebné. Niekedy je namiesto jednoduchého vyjadrenia „prepáč“ radšej povedať „odpusť mi“ alebo pridať niekoľko vysvetľujúcich slov. Jeden sa potom musí ospravedlniť, keď niekoho vyrušujeme, chôdzou pred ním alebo okolo neho, štuchanie, a …

PRÍTOMNOSTI

PRÍTOMNOSTI

Bez ohladu na, či sa riadime priateľstvom, láska, zdvorilosť alebo vďačnosť, dar by mal byť primeraný okolnostiam, a odovzdať to, musíme byť taktní.

Väčšinou máme chuť to rozdať, čo by sme sami chceli dostať, lepiej jednak uwzględnić gust i

PENIAZE

PENIAZE

V niektorých krajinách je hovorenie o peniazoch bežné a časté. Vo Francúzsku je to tabuizovaná téma. Pýtať sa na výšku niekohoho príjmu sa považuje za netaktné (výnimkou sú ľudia, ktorí sú si skutočne blízki). Nemali by ste sa chváliť svojím bohatstvom, a czasami

SMÚŤ

SMÚŤ

Dnes smútok neukladá také prísne obmedzenia a pravidlá, ako v minulosti. Vyžaduje si to predovšetkým skromnosť. V deň pohrebu nosia blízki príbuzní zosnulého čierne alebo tmavé oblečenie, a účastníci pohrebu sa vyhýbajú žiarivým farbám.

U schyłku ancien regime’u reguły

KREMÁCIA – SPRÁVANIE

KREMÁCIA

Civilné právo, a tiež cirkevné (Katolícka a protestantská) umožňuje kremáciu. Rodina sa zhromažďuje v kaplnke alebo pohrebníctve. Popol dávajú blízkym v uzavretej urne, ktorý sa zvyčajne umiestňuje do katakomb, na tablicy wypisując nazwisko zmarłego oraz datę