ÄKTENSKAPSSKILLNAD

ÄKTENSKAPSSKILLNAD

Äktenskapets upplösning och separations- eller äktenskapsdomstol, det är ett extremt svårt ögonblick i livet, därför också makarna, och deras nära och kära bör göra allt, för att inte förvärra situationen, riva upp hans sår offentligt.

Skilsmässa behöver inte betyda ett fullständigt avbrott med din ex-makas familj, och en samordnad avsked är nödvändig, när barnens bästa står på spel. Vänner meddelas om situationen via telefon eller brev. Fördelningen av egendom görs i enlighet med bestämmelserna i bröllopsavtalet (eller det fastställs i domstol). Att kräva att gåvor returneras är inte i gott skick.

Ringa. Hustrun bör erbjuda sin man att återlämna förlovningsringen, emellertid är det passande för honom att vägra och fråga, att hålla det som ett minne av åren som tillbringats tillsammans.

Vittnen och förvaltarna strävar efter att vara neutrala, även om de bara har närmare kontakt med en av ex-makarna.