BEGRÄNSNINGAR AV PROTESTANTER – Ortodox begravning

BEGRÄNSNINGAR AV PROTESTANTER

Pastorn går till den avlidnes hus, att ge honom sin sista välsignelse.

Tempeltjänst är valfritt och kan firas även efter begravningen.

Om det finns katoliker och protestanter i familjen, mässan firas gemensamt av pastorn och prästen. Denna ekumeniska ceremoni kan hållas i kyrkan, där gästen är prästen, eller i kyrkan, där pastorn kommer, att välsigna den avlidne.

Ortodox begravning

Släktingar och vänner besöker familjen till den avlidne ett traditionellt besök, om inte familjen uppenbarligen inte vill göra det. Det är vanligt att skicka blommor och kransar till den avlidnes hem, men familjen kan fråga, att detta inte skulle göras.

Firandet äger rum i kyrkan, där den avlidnes kropp bärs i en öppen kista. Beror på lokala tullar, kistan kan förbli öppen även tills den placeras i graven.

Efter ceremonin framhålls kondoleanser till familjen.