FÖRSTA KONTAKTERNA AV BÅDA FAMILJER

FÖRSTA KONTAKTERNA AV BÅDA FAMILJER

När de intresserade bestämmer sig för att förlovas, Föräldrar går in på scenen. Förlovadens mamma tar kontakt med förlovadens mamma, ringer henne och besöker. Det är bra att nämna några hjärtliga kommentarer vid detta tillfälle, att du är nöjd med ditt barns val.

Förlovadens mamma bjuder sedan in förlovningsföräldrarna till lunch eller middag, för familjer att lära känna varandra. Husets herre visar förlovningens mor platsen på hans högra hand, forlovadens far sitter bredvid damen i huset. Naturligtvis är bruden och brudgummen närvarande. Att träffas i en så liten grupp möjliggör närmare band och tar upp flera frågor, som måste diskuteras ändå under uppdraget. Så du kan ställa in datum och plats för bröllopet, frågan om ett civilt äktenskap i (eller) kyrkogård, för att ta upp frågan om en lägenhet för ett ungt par, brudernas professionella och ekonomiska situation… Naturligtvis, principerna för savoir-vivre, till exempel ordning på besök, bör behandlas ganska enkelt, beroende på omständigheterna och tiden, vad föräldrar har till sitt förfogande. Mycket beror också på ålder – den äldre mamman accepterar ett besök från den yngre. Båda familjerna, oavsett deras skillnader, de måste anstränga sig, att denna nya bekantskap blev ett hjärtligt och nära band, för det kommer att göra det lättare för unga makar att skapa en varaktig familj.