Början av året

Början av året

Enligt den gregorianska kalendern firar vi det nya året 1 Januari. Det är ett nytt år som firas i de flesta länder i världen. Emellertid ca. 20 kalendrar, które pierwszy dzień roku wyznaczają na inne

USA OCH TID

USA OCH TID

"Häst, vad är, alla ser "- skrev Fr.. Benedykt Chmielowski i "Nya Aten", utsätter sig för efteråtens hån. Inte rädd för att skratta, vi kan smälta den här termen: tid, vad är, alla vet, choć nikt jeszcze nie określił