Judiska ceremonier

Judiska ceremonier (ERKÄNNT AV DET RELIGIOUSA MAJORITETET)

Flickor tolv, och pojkar vid tretton år blir "döttrar" eller "lagens söner". Från det ögonblicket måste de uppfylla bördan för dem (könsberoende) obowiązki

Gemenskap – Adoption – Gåvor

Fest och gåvor. Efter kyrkans firande äger en fest rum, som kan vara i form av en andra frukost, lunch. Vi kan välja en kall buffé. Familjen är oftast inbjuden, faddrar, vänner till föräldrar och barn. Det är också lämpligt att bjuda in en präst, który przygotował dziecko do

TROSBETÄNKANDE – Gemenskap

TROSBETÄNKANDE

I Frankrike förbereder barn från elva till fjorton år sig för denna ritual under ledning av skolkateket eller i socknen. Det är en kollektiv ceremoni (som första nattvarden) i wszystkie uczestniczące w niej dzieci są tak samo

KATOLISK RIT

Alla samhällen – sekulära och religiösa – de följer vissa ritualer relaterade till "övergången" från barndomen till försiktighetens och ansvarsåldern. Denna ritual kan ha olika namn, det kan också vara av en annan karaktär, zawsze jednak jest dla rodziny uroczystym i podniosłym świętem.