ŻAŁOBA

ŻAŁOBA

Obecnie żałoba nie narzuca tak ścisłych ograniczeń i zasad, jak dawniej. Wymaga przede wszystkim skromności. W dniu pogrzebu bliscy krewni zmarłego ubierają się w czarne lub ciemne stroje, a uczestnicy pogrzebu unikają barw jaskrawych.…

KREMACJA – ZACHOWANIE

KREMACJA

Prawo cywilne, a także kościelne (katolickie i protestanckie) dopuszcza kremację zwłok. Rodzina zbiera się w kaplicy lub domu pogrzebowym. Prochy przekazywane są bliskim w zamkniętej urnie, którą zwykle umieszcza się w katakumbach, na tablicy wypisując nazwisko zmarłego oraz datę …

POGRZEBY ŻYDOWSKIE – POGRZEB MUZUŁMAŃSKI

POGRZEBY ŻYDOWSKIE

Pogrążona w żałobie rodzina nie przyjmuje odwiedzin ani kondolencji aż do dnia pogrzebu. Sam pogrzeb jest bardzo skromny – bez wieńców i kwiatów, a także bez modłów w synagodze (z wyjątkiem najznakomitszych rabinów). Kremacja zwłok nie jest dozwolona.…

POGRZEBY PROTESTANCKIE – POGRZEB PRAWOSŁAWNY

POGRZEBY PROTESTANCKIE

Pastor udaje się do domu zmarłego, by udzielić mu ostatniego błogosławieństwa.

Nabożeństwo w świątyni nie jest obowiązujące i może być celebrowane nawet po pochówku.

Jeżeli w rodzinie są katolicy i protestanci, mszę odprawiają wspólnie pastor i ksiądz. Ta …

POGRZEB KATOLICKI

POGRZEB KATOLICKI

Ostatnie namaszczenie. Kiedy wiadomo już, że dni życia chorego są policzone, rodzina wzywa księdza, który udziela umierającemu ostatnich sakramentów (ostatniego namaszczenia). Na nakrytym serwetą stole ustawić należy krucyfiks i płonącą świecę. Kapłan przynosi wodę święconą i oleje, a …

POGRZEB ŚWIECKI

ZŁOŻENIE DO TRUMNY

Złożenie do trumny odbywa się w obecności rodziny i ewentualnie kilku najbliższych przyjaciół.

KWIATY

Jeżeli rodzina zmarłego wyraźnie nie zaznaczyła w nekrologach prasowych, że nie życzy sobie składania kwiatów i wieńców, przyjaciele mogą przesyłać wiązanki do domu …

NEKROLOGI, ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI

NEKROLOGI, ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI

Rodzina zmarłego powiadamia przyjaciół listownie, telegraficznie lub telefonicznie.

W dawnej Francji (za czasów ancien regime’u), „obwoływacze” chodzili ulicami miasta i zwracając uwagę przechodniów dzwonkiem, informowali o zgonie, a także podawali dzień, godzinę oraz miejsce, w którym …

WIZYTY KONDOLENCYJNE

WIZYTY KONDOLENCYJNE

Zwyczajowo krewni i najbliżsi przyjaciele mogą po raz ostatni ujrzeć zmarłego. W zasadzie drzwi mieszkania pozostają otwarte i wchodzący nie dzwonią. Całują lub obejmują członków rodziny i proszą, by pozwolono im przez chwilę pozostać w pokoju, gdzie spoczywają …

OBRZĄDEK KATOLICKI

Kiedy śmierć wdziera się do domu, dotknięta bolesną stratą rodzina musi stawić czoło wielu problemom organizacyjnym. Zakład pogrzebowy, z którym należy skontaktować się po załatwieniu wstępnych formalności, informuje krewnych, co muszą uczynić. Współczesne obrządki pogrzebowe są znacznie uproszczone i nie …