CEREMONIA KOŚCIELNA

OBRĄCZKI

Obrączki ofiarowuje narzeczony. Przeważnie są one złote, a na wewnętrznej stronie można wygrawerować inicjały małżonków oraz datę ślubu.

Narzeczony wsuwa je do kieszeni marynarki lub kamizelki i podaje na prośbę kapłana.

CEREMONIA KOŚCIELNA

Jest przygotowywana w dniach poprzedzających ślub przy udziale kapłana, który ma odprawić mszę. Może to być przyjaciel rodziny lub kapłan z parafii, msza może też być koncelebrowana. Sakramentu udziela się albo przed mszą, albo po czytaniu Ewangelii. Państwo młodzi składają przysięgę w obecności świadków, potem kapłan błogosławi złączone ręce małżonków, a oni wymieniają obrączki. Najpierw obrączkę na palec małżonki wkłada pan młody, potem ona czyni to samo. Kapłan wygłasza krótką mowę i kontynuuje obrządek.

ŻYCZENIA I WYJŚCIE Z KOŚCIOŁA

Po zakończeniu mszy nowożeńcy i świadkowie podpisują akt ślubu (w Polsce czyni się to w zakrystii przed ceremonią). Następnie, jeśli państwo młodzi chcą, odmawiają krótką modlitwę (często przed ołtarzem Matki Boskiej, na którym panna młoda składa bukiet).

Potem nadchodzi czas składania życzeń. Państwo młodzi stają w bocznej nawie, obok nich świadkowie i rodzice, którzy winszują im jako pierwsi, a goście ustawiają się w szeregu i podchodzą kolejno do młodej pary. Czasami rezygnuje się z tej długiej i nużącej formy składania życzeń, by uczynić to na początku przyjęcia weselnego.

Orszak. Uroczysty wymarsz z kościoła przy dźwięku organów może otwierać para małych dzieci, za którymi kroczą nowożeńcy, dalej drużbowie, matka panny młodej z ojcem pana młodego, matka pana młodego z ojcem panny młodej (symbol złączenia rodzin), dziadkowie i rodzina (panowie prowadzą panie pod rękę). Orszak posuwa się powoli, by ułatwić pracę fotografa. Zależnie od lokalnych zwyczajów, młodą parę obrzuca się drobnymi monetami czy ryżem. Jeżeli do restauracji lub domu weselnego jest daleko, państwo młodzi jadą samochodem, a jeżeli znajdziemy się tuż obok kościoła – udają się tam piechotą, wraz z gośćmi.

Kiedy małżeństwo zawiera oficer, koledzy wojskowi formują szpaler honorowy na dziedzińcu kościelnym.