NEKROLOGI, ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI

NEKROLOGI, ZAWIADOMIENIA O ŚMIERCI

Rodzina zmarłego powiadamia przyjaciół listownie, telegraficznie lub telefonicznie.

W dawnej Francji (za czasów ancien regime’u), „obwoływacze” chodzili ulicami miasta i zwracając uwagę przechodniów dzwonkiem, informowali o zgonie, a także podawali dzień, godzinę oraz miejsce, w którym odbędą się uroczystości żałobne. Dziś pojawia się nekrolog w gazecie. Można go zredagować rozmaicie, w sposób mniej lub bardziej osobisty. Na przykład:

Pogrążeni w głębokim żalu zawiadamiamy, że w dniu 1 września 1992 roku zmarła (nagle, po długiej i ciężkiej chorobie) w wieku … lat,

Ś.P.

Anna Kowalska z domu Nowak

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 4 września

o godzinie 9.30 w kościele św. Wojciecha, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego na cmentarz Powązkowski

mąż, córka, syn, synowa, zięć i wnuki
(lub mąż i dzieci z rodzinami).

Często podaje się bliższe informacje o zmarłym, na przykład, uczestnik powstania…, żołnierz…, urodzony…, absolwent…, dziennikarz…, odznaczony…

Można także napisać „Odszedł od nas na zawsze…” lub, jeżeli rodzina jest wierząca, „Zasnął w Bogu…”, „opatrzony Sakramentami Świętymi”.

Jeżeli pogrzeb już się odbył, a uczestniczyli w nim tylko najbliżsi, można dodać:

„Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20 lipca w Zakopanem.”

O zgonie powiadamiają najbliżsi w kolejności:

1. małżonek

2. dzieci i ich małżonkowie

3. wnuki i ich małżonkowie, a także inni potomkowie

4. rodzice i teściowie

5. narzeczony lub narzeczona zmarłej(go)

6. inni potomkowie zmarłego i jego małżonka

7. bracia, siostry, szwagrowie i bratowe

8. bratankowie i siostrzeńcy (zmarłego lub jego małżonka)

9. wujowie i ciotki

10. cioteczne i stryjeczne rodzeństwo.

Jeżeli rodzina jest liczna, listę zamyka się wymieniając braci i siostry z małżonkami. Dzieci adoptowane wymienia się obok rodzonych. Imiona (jeżeli wymieniane są nazwiska krewnych zmarłego) krewnych podaje się na pierwszym miejscu, po nich imiona małżonków i nazwisko pary. Braci i ich małżonki wymienia się po siostrach i ich mężach (braci i siostry wymienia się zgodnie z zasadami starszeństwa). Byłych małżonków, którzy na skutek rozwodu utracili więź ze zmarłym, nie wymienia się w nekrologach. Podaje się tytuły szlacheckie. Jeżeli tytuł zmarłego przechodzi na jedną z osób podpisujących się pod zawiadomieniem, nie posługuje się ona tym tytułem do czasu pogrzebu. W nekrologach prasowych bardzo rzadko wymienia się funkcje czy urzędy sprawowane przez członków rodziny zmarłego, podaje się jednak stopnie wojskowe w przypadku wyższych oficerów.

O zgonie pracownika może informować także firma:

Z żalem informujemy,
że dnia……………………zmarł nagle
wieloletni (zasłużony itp.) pracownik……………
(nasz kolega………………………)
Składamy wyrazy współczucia rodzinie Zmarłego
Zarząd i pracownicy…………………..

(Pracownicy, Dyrekcja, Koledzy)

Zwyczaj wysyłania drukowanych zawiadomień o śmierci i pogrzebie zanika. (Pozostają nekrologi w gazetach codziennych oraz popularne w Polsce klepsydry.)

Kondolencji nie należy składać przez telefon. Czynimy to pisemnie. Listy kondolencyjne należy wysyłać możliwie szybko.