JOODSE BEGRAFENISSEN – MOSLIM BEGRAFENIS

JOODSE BEGRAFENISSEN

De nabestaanden accepteren geen bezoeken of condoleances tot de dag van de begrafenis. De begrafenis zelf is erg bescheiden – zonder kransen en bloemen, en ook zonder gebeden in de synagoge (behalve de meest vooraanstaande rabbijnen). Crematie van het lichaam is niet toegestaan.

Familie en vrienden brengen de lichamen naar de begraafplaats. De overledene is bedekt met een katoenen lijkwade, hij bedekt zijn hoofd met een doek. Mannen deden gebedssjaals aan. Het hoofd van de overledene rust op een handvol aarde uit Israël. Kinderen of familieleden zeggen een plechtig gebed bij het graf – Kaddish. Soms houdt een geliefde een korte toespraak. Als teken van rouw scheuren familieleden hun gewaad. Na de ceremonie accepteert de familie condoleances.

Zeven dagen lang rouwen en bidden de naaste familieleden voor de overledene zonder het huis te verlaten.

MOSLIM BEGRAFENIS

Het lijk wordt gewassen volgens het ritueel, dan worden ze in een witte doek gewikkeld (komende van de bedevaart naar Mekka, als de overledene het vasthield).

Crematie is verboden.

Thuis wordt gebeden voor de overledene, soms in een moskee, in aanwezigheid van de imam. Familie en vrienden brengen de lichamen naar de begraafplaats, maar vrouwen gaan niet altijd naar begrafenissen. Het lichaam is in de grond gevouwen, en het hoofd van de overledene moet Mekka onder ogen zien. Zo is hij voorbereid op de opstanding.

Nadat de ritus is voltooid, accepteert de familie condoleances op de begraafplaats.