GELD

GELD

In sommige landen is het normaal en frequent om over geld te praten. In Frankrijk is het een taboe-onderwerp. Het wordt als tactloos beschouwd om te vragen naar het bedrag van iemands verdiensten (de uitzondering zijn mensen die heel dichtbij zijn). Je moet niet pronken met je rijkdom, en soms leiden zelfs rijke burgerlijke families een bescheiden leven, ostentatief de uiterlijke manifestaties van rijkdom veroordelen – duur voedsel kopen, kleding etc..

Prijzen voor dingen mogen niet worden gegeven, die je hebt gekocht, en in het gezelschap zijn van personen, die weinig weten – betreed de meest elegante en dure winkels. Hetzelfde wordt gedaan, een restaurant kiezen, als het wetsvoorstel door alle belanghebbenden gezamenlijk moet worden geregeld. Het beste – als dat mogelijk is – gebruik een creditcard, wat meer discretie biedt dan contant geld of cheques. Haal geen bundel geld uit uw zak, en zeker – tel ze door je vinger nat te maken. Hoe dan ook, het publiek tellen van geld is niet op een goede toon.

Als we geld lenen van vrienden, laten we ze terugsturen in een envelop, zo spoedig mogelijk, en bovenal – op de afgesproken datum, zodat schuldeisers er niet om hoeven te vragen. Als we geld lenen aan een persoon, waardoor terugbetaling van de schuld wordt vermeden, we hebben het volste recht om haar vriendelijk te vragen haar verplichtingen na te komen. Bij wijze van schijn kunnen we onze eigen financiële verplichtingen gebruiken.