KREMASJON – OPPFØRSEL

KREMASJON

Sivil lov, og også kirkelige (Katolsk og protestantisk) tillater kremering av kroppen. Familien samles i et kapell eller et begravelsesbyrå. Asken overføres til slektninger i en lukket urne, som vanligvis plasseres i katakombene, skriver navnet på den avdøde og datoen for hans død på tavlen.

OPPFØRSEL

Begravelsesseremonier bør gjennomføres i stillhet og alvor. Man må ikke forstyrre deres atmosfære med hvisking eller prangende oppførsel. Bundet, verdige svar hjelper en sørgende familie til å kontrollere følelsene sine.

Etter at de er kommet tilbake fra kirkegården, blir de pårørende hos enkemannen eller enken. Det er vanlig på landsbygda å invitere folk til et måltid, som kom til begravelsen (la oss legge til, det i noen hus, uansett, er de lokalisert i byen, eller på landsbygda, nadal – av nødvendighet, hvis familien kom langt borte, og tradisjonelt, hvis ikke det er tilfelle – såkalt "begravelse"). I byen vil de nærmeste være seg imellom, ingen vitner.