EKTESKAPSKONTRAKT

EKTESKAPSKONTRAKT

Selv om det alltid er litt forvirrende å diskutere materielle forhold, det er nødvendig å legge reglene, som ektefellene vil disponere over eiendommen på, og – erverv eller deling i tilfelle en av dem dør eller blir skilt.

Det er forskjellige muligheter – eiendomsskille, eiendomsfellesskap, begrense samfunnet til eiendom som ervervet under ekteskapet. Hvis kontrakten ikke er skrevet, ektefellenes personlige rettigheter som tilhørte dem før ekteskapet, forblir deres separate eiendom, mens eiendommen akkumulert i løpet av ekteskapet er felles (uansett, var det f.eks.. kjøpt i navnet på en, eller begge ektefellene).

Også under ekteskapet kan du be retten om endringer i eierskap og avhending av eiendom.