OGŁOSZENIE ZARĘCZYN

OGŁOSZENIE ZARĘCZYN

Niekiedy o zaręczynach chcemy oficjalnie poinformować krewnych, przyjaciół i znajomych. Najbliższych powiadamiamy telefonicznie lub krótkim, ale serdecznym listem. Ogłoszenie w prasie trafi do znajomych (w Polsce zwyczaj raczej nie stosowany). Można też wybrać inną formułę:

Anna i Piotr Malinowscy
oraz Ewa i Andrzej Michalscy mają zaszczyt zawiadomić
o zaręczynach swoich dzieci Laury i Patryka

lub:

Z radością informujemy o zaręczynach
Patryka Michalskiego, syna Ewy i Andrzeja
z Laurą Malinowską, córką Anny i Piotra

Jeżeli narzeczeni nie mają rodziców lub nie są już bardzo młodzi:

Laura Malinowska i Patryk Michalski
z radością informują o swych zaręczynach.

W tego rodzaju anonsie można uwzględnić tytuły (szlacheckie, naukowe), funkcje czy stopnie wojskowe rodziców i narzeczonych.

W zasadzie narzeczeni nie ogłaszają sami zaręczyn, zdając się na rodziców lub najbliższych krewnych. Zaręczyn nie ogłasza się, gdy narzeczeni nie są już młodzi. Wówczas informuje się po prostu o ślubie.