PIENIĄDZE

PIENIĄDZE

W niektórych krajach rozmowa na temat pieniędzy jest normalna i częsta. We Francji to temat tabu. Pytanie o wysokość czyichś zarobków uznaje się za nietaktowne (wyjątek stanowią osoby naprawdę bliskie). Nie należy obnosić się ze swoim bogactwem, a czasami nawet zamożne mieszczańskie rodziny wiodą skromne życie, ostentacyjnie potępiając zewnętrzne przejawy bogactwa – kupowanie drogiej żywności, odzieży itp.

Nie należy podawać cen rzeczy, które się kupiło, a będąc w towarzystwie osób, które zna się słabo – wchodzić do najelegantszych i najdroższych sklepów. Podobnie postępuje się, wybierając restaurację, jeżeli rachunek ma być regulowany wspólnie przez wszystkich zainteresowanych. Najlepiej – jeżeli to możliwe – posługiwać się kartą kredytową, która zapewnia większą dyskrecję niż gotówka czy czeki. Nie należy wyciągać z kieszeni pliku pieniędzy, a już na pewno – przeliczać ich zwilżając palec. Zresztą publiczne przeliczanie pieniędzy nie należy do dobrego tonu.

Jeżeli pożyczamy pieniądze od przyjaciół, zwracajmy je w kopercie, możliwie najszybciej, a przede wszystkim – w ustalonym terminie, by wierzyciele nie musieli się o nie upominać. Jeżeli pożyczamy pieniądze osobie, która uchyla się od zwrotu długu, mamy pełne prawo uprzejmie poprosić ją o wywiązanie się ze zobowiązań. Jako pozór mogą posłużyć nam własne zobowiązania finansowe.