ROZWÓD

ROZWÓD

Rozwiązanie małżeństwa i orzeczenie przez sąd separacji lub rozwodu, to niezwykle trudna chwila życia, toteż i małżonkowie, i ich bliscy powinni uczynić wszystko, by nie pogarszać sytuacji, publicznie rozdrapując rany.

Rozwód nie musi oznaczać całkowitego zerwania więzi z rodziną byłego małżonka, a zgodne rozstanie jest konieczne, gdy w grę wchodzi dobro dzieci. Znajomych powiadamia się o sytuacji telefonicznie lub listownie. Podziału majątku dokonuje się zgodnie z ustaleniami kontraktu ślubnego (lub jest on ustalany na drodze sądowej). Domaganie się zwrotu prezentów nie jest w dobrym tonie.

Pierścionek. Zona powinna zaproponować mężowi zwrot pierścionka zaręczynowego, jemu jednak wypada odmówić i poprosić, by zachowała go jako pamiątkę wspólnie spędzonych lat.

Świadkowie i powiernicy starają się zachować neutralność, nawet jeśli utrzymują bliższe kontakty tylko z jednym z eks-małżonków.