ŚLUB MUZUŁMAŃSKI

ŚLUB MUZUŁMAŃSKI

Nie jest to ceremonia religijna, choć na ogół odbywa się w obecności imama. Uroczystość może odbyć się w meczecie, najczęściej jednak miejscem ślubu jest dom panny młodej. Tam gromadzi się dwunastu (lub dziesięciu) świadków, rodzina, przyjaciele. Przybywa imam. Mężczyźni zajmują miejsca po jednej stronie izby, kobiety po drugiej. Sporządza się kontrakt, a panna młoda wchodzi do pomieszczenia jako ostatnia. Po odczytaniu wersetów Koranu imam pyta młodą kobietę, czy przyjmuje obecnego tu mężczyznę za męża. Potem kilku gości odczytuje wersety Koranu, by oddalić zło. A później zaczyna się feta, która trwa czasem od jedenastej rano do czwartej rano dnia następnego, pośród śpiewów i muzyki. (Podczas przyjęcia nie pije się alkoholu, którego spożycia zakazuje religia.)

ZACHOWANIE

Skupienie. Bez względu na wiarę, obrządek, tradycje państwa młodych i ich rodzin goście powinni zachować powagę podczas uroczystości religijnych czy też cywilnych, które nie są przecież widowiskiem. Nie należy szeptać, dawać znaków zauważonym gdzieś dalej znajomym, i nawet jeśli obrządek jest nam obcy – trzeba naśladować zachowanie zebranych. Przyjaciele rodziny, którzy nie mogą przybyć na uroczystość (ani na przyjęcie), mogą przesłać w tym dniu telegram, by okazać, że myślami byli z młodą parą: „Sercem jesteśmy z Wami, życzymy wiele szczęścia” albo: „Moc serdecznych życzeń…” itp.