KREMERING – BETEENDE

KREMERING

Civilrätt, och även kyrkor (Katolska och protestantiska) möjliggör kremering av kroppen. Familjen samlas i ett kapell eller ett begravningsställe. Askan överförs till släktingar i en sluten urna, som vanligtvis placeras i katakomberna, skriver namnet på den avlidne och datumet för hans död på tavlan.

BETEENDE

Begravningsceremonier bör genomföras i tystnad och allvar. Man får inte störa deras atmosfär med viskningar eller pråligt beteende. Återhållsam, värdiga svar hjälper en sorgande familj att kontrollera sina känslor.

Efter att ha återvänt från kyrkogården stannar släktingarna hos änkman eller änkan. Det är vanligt på landsbygden att bjuda in människor till en måltid, som kom till begravningen (låt oss lägga till, det i vissa hus, oavsett, finns de i staden, eller på landsbygden, nadal – utav nödvändighet, om familjen kom långt ifrån, och traditionellt, om så inte är fallet – så kallad "begravning"). I staden vill de närmaste vara med varandra, inga vittnen.