ANKOMST TILL KYRKAN

ANKOMST TILL KYRKAN

Traditionellt används två formler. Enligt den första tar gästerna plats i kyrkan, där brudgummen också väntar på knä (till höger framför altaret). Föräldrar, släktingar och vänner sitter vid bänkarna – brudgummens familj till höger, bruden – till vänster.

Vid den bestämda tiden går bruden, hennes ansikte täckt av en slöja, in i kyrkan vid sin fars sida och går med honom till knäböjaren.

På landsbygden bildar bruden och brudgummen och gästerna en följd på kyrkogården och går högtidligt in i templet tillsammans. Bruden leds av sin far, barn följer henne, sedan brudgummen med sin mamma, brudens mor med brudgummens far, farföräldrar, vittnen och slutligen gäster. Ibland en brud med sin far, och barnen bakom henne, de kommer in sist.

Om brudens far är död, hon åtföljs av sin farbror, bror eller gudfar. Han står till vänster om sin fästman, men om det är i uniform, bruden sitter vid sin högra hand (för att officerarna på vänster sida bar sabel). (I slutet av denna punkt måste vi lugna den polska läsaren – Seden att leda bruden av fadern som beskrivs här har länge övergivits i Polen och används endast undantagsvis. Oftast kommer ett ungt par till kyrkan tillsammans, ofta – med vittnen. Tam – redan i templet eller utanför, gäster förväntar sig. Bruden och brudgummen, som vanligtvis stannar precis vid ingången, ibland – beroende på församlingens seder – prästen leder till altaret. De kan också gå till altaret ensamma, när de första ljuden hörs.)