ÄKTENSKAPSFÖRORD

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Även om det alltid är lite förvirrande att diskutera materiella frågor, det är nödvändigt att fastställa reglerna, på vilka makarna kommer att avyttra egendomen, och – dess förvärv eller delning i händelse av att en av dem dör eller skilsmässa.

Det finns olika möjligheter – egendomsseparation, fastighetsgemenskap, begränsa samhället till egendom som förvärvats under äktenskapet. Om kontraktet inte har skrivits, makarnas personliga rättigheter som tillhörde dem före äktenskapet förblir deras separata egendom, medan egendom som ackumulerats under äktenskapets år är gemensam (oavsett, var det t.ex.. köpt i namnet på en, eller båda makarna).

Även under äktenskapet kan du be domstolen om ändringar av ägandet och bortskaffandet av egendom.