Ze starych kalendarzy – przysłowia

Ze starych kalendarzy

Z „Kalendarza politycznego warszawskiego” (Warszawa, 1796):

„Nad wszystkie rzeczy najstarszym na świecie, Jednakże i minie przyjdzie koniec przecie”.

Z „Kalendarza polskiego i ruskiego” Jana A. Danielczyka (Kraków, 1759):

„Uchodzą lata, upływają czasy,…