OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

W urzędzie. Ojciec ma trzy dni na zgłoszenie faktu narodzin dziecka w urzędzie miasta (gminy itp.), w którym przyszło ono na świat. Wtedy właśnie należy dokonać ostatecznego wyboru imienia. Nadanie imienia to sprawa poważna, dziecko bowiem będzie go używać …