CEREMONIE ŻYDOWSKIE

CEREMONIE ŻYDOWSKIE (UZNAWANE PRZEZ WIĘKSZOŚĆ WYZNANIOWĄ)

Dziewczęta w wieku lat dwunastu, a chłopcy w wieku lat trzynastu stają się „córkami” lub „synami Prawa”. Od tej chwili muszą wypełniać spoczywające na nich (zależne od płci) obowiązki …