NARODZINY DZIECKA W RODZINIE ŻYDOWSKIEJ i MUZUŁMAŃSKIEJ

NARODZINY DZIECKA W RODZINIE ŻYDOWSKIEJ

Narodziny dziewczynki świętuje się inaczej niż narodziny chłopca.

Przyjściu na świat dziewczynki towarzyszą uroczystości tradycyjne dla danej wspólnoty. Zwyczaj Żydów sefardyjskich (Hiszpania, Portugalia, Afryka Płn.) nakazuje, by skromna uroczystość odbyła …

CHRZEST KATOLICKI

CHRZEST KATOLICKI

Kościół katolicki zaleca rodzicom jak najwcześniej chrzcić dzieci. Na ogół odbywa się to w pierwszym roku życia.

Przygotowania do chrztu. Rodzice ustalają datę w parafii, w której ma się odbyć ceremonia na kilka tygodni wcześniej, potrzebny jest bowiem …

CHRZEST

CHRZEST

Chrzest jest symbolem przyjęcia do wspólnoty religijnej. To pierwszy przyjmowany w życiu sakrament. Wszyscy wyznawcy wiary chrześcijańskiej – katolicy, prawosławni, protestanci – przyjmują chrzest i łączą się w tym akcie wiary, pomimo że sam rytuał ma różny przebieg. Woda …

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA

W urzędzie. Ojciec ma trzy dni na zgłoszenie faktu narodzin dziecka w urzędzie miasta (gminy itp.), w którym przyszło ono na świat. Wtedy właśnie należy dokonać ostatecznego wyboru imienia. Nadanie imienia to sprawa poważna, dziecko bowiem będzie go używać …