ŻAŁOBA

ŻAŁOBA

Obecnie żałoba nie narzuca tak ścisłych ograniczeń i zasad, jak dawniej. Wymaga przede wszystkim skromności. W dniu pogrzebu bliscy krewni zmarłego ubierają się w czarne lub ciemne stroje, a uczestnicy pogrzebu unikają barw jaskrawych.…

POGRZEB KATOLICKI

POGRZEB KATOLICKI

Ostatnie namaszczenie. Kiedy wiadomo już, że dni życia chorego są policzone, rodzina wzywa księdza, który udziela umierającemu ostatnich sakramentów (ostatniego namaszczenia). Na nakrytym serwetą stole ustawić należy krucyfiks i płonącą świecę. Kapłan przynosi wodę święconą i oleje, a …

POGRZEB ŚWIECKI

ZŁOŻENIE DO TRUMNY

Złożenie do trumny odbywa się w obecności rodziny i ewentualnie kilku najbliższych przyjaciół.

KWIATY

Jeżeli rodzina zmarłego wyraźnie nie zaznaczyła w nekrologach prasowych, że nie życzy sobie składania kwiatów i wieńców, przyjaciele mogą przesyłać wiązanki do domu …

OBRZĄDEK KATOLICKI

Kiedy śmierć wdziera się do domu, dotknięta bolesną stratą rodzina musi stawić czoło wielu problemom organizacyjnym. Zakład pogrzebowy, z którym należy skontaktować się po załatwieniu wstępnych formalności, informuje krewnych, co muszą uczynić. Współczesne obrządki pogrzebowe są znacznie uproszczone i nie …