POGRZEBY PROTESTANCKIE – POGRZEB PRAWOSŁAWNY

POGRZEBY PROTESTANCKIE

Pastor udaje się do domu zmarłego, by udzielić mu ostatniego błogosławieństwa.

Nabożeństwo w świątyni nie jest obowiązujące i może być celebrowane nawet po pochówku.

Jeżeli w rodzinie są katolicy i protestanci, mszę odprawiają wspólnie pastor i ksiądz. Ta ekumeniczna ceremonia może odbyć się w zborze, gdzie gościem jest ksiądz, lub w kościele, do którego pastor przybywa, żeby udzielić błogosławieństwa zmarłemu.

POGRZEB PRAWOSŁAWNY

Krewni i przyjaciele składają rodzinie zmarłego tradycyjną wizytę i kondolencje w domu, chyba że rodzina wyraźnie sobie tego nie życzy. Zwyczajowo kwiaty i wieńce wysyła się do domu zmarłego, ale rodzina może poprosić, by tego nie czyniono.

Uroczystości odbywają się w cerkwi, dokąd wnosi się ciało zmarłego w otwartej trumnie. Zależnie od miejscowych obyczajów, trumna może pozostać otwarta nawet do chwili złożenia jej w grobie.

Po ceremonii składa się rodzinie kondolencje.