CHRZEST KATOLICKI

CHRZEST KATOLICKI

Kościół katolicki zaleca rodzicom jak najwcześniej chrzcić dzieci. Na ogół odbywa się to w pierwszym roku życia.

Przygotowania do chrztu. Rodzice ustalają datę w parafii, w której ma się odbyć ceremonia na kilka tygodni wcześniej, potrzebny jest bowiem czas na przygotowania – rozmowę z księdzem, spotkanie z innymi rodzicami, gdyż często w parafiach organizuje się zbiorowe chrzty pod koniec niedzielnej mszy. Rodzice mogą jednak wybrać inny, bardziej odpowiadający im termin. Mogą także wybrać parafię i zwrócić się do kapłana, na przykład przyjaciela rodziny, z prośbą o ochrzczenie dziecka. Jeżeli chrzest odbywa się poza parafią rodziców, należy poinformować o tym proboszcza.

Przed pójściem do kościoła dziecko należy nakarmić, by nie rozpłakało się w czasie ceremonii, która trwa na ogół około godziny.

Kiedy chrzczone jest tylko jedno dziecko, rodzice mogą sami dodatkowo ozdobić kościół czy kaplicę białymi kwiatami.

W ceremonii uczestniczą przeważnie tylko najbliżsi – rodzice, dziadkowie, rodzice chrzestni.

Ubranko. Zazwyczaj dziecko ubierane jest na biało w prosty i ładny strój lub tradycyjną sukienkę do chrztu – długą, białą, nakrochmaloną, ozdobioną pliskami, zakładkami czy koronkami, z dobranym czepeczkiem (często taka sukienka przechodzi w rodzinie z pokolenia na pokolenie).

Przebieg ceremonii. Całą ceremonię można podzielić na cztery etapy. Najpierw kapłan przyjmuje dziecko do Kościoła, nadając mu chrześcijańskie imię i czyniąc znak krzyża (równocześnie żegnają się znakiem krzyża rodzice i chrzestni). Potem zgromadzeni wysłuchują Słowa Bożego: czytania, homilii i odmawiają modlitwy. Następnie ksiądz święci wodę, rodzice i chrzestni dokonują wyznania wiary, potem ksiądz prosi o to zebranych; kapłan trzykrotnie polewa główkę dziecka wodą (lub trzykrotnie zanurza je w wodzie), chrzcząc je, i namaszcza krzyżmem. Wreszcie kapłan błogosławi dziecko, rodziców i wszystkich obecnych. Rodzice i chrzestni podpisują akt chrztu. W czasie ceremonii świeca paschalna, symbol światła Bożego, jest zapalona.

Najczęściej matka trzyma dziecko na ręku, obok niej stoi matka chrzestna, towarzyszą im ojciec dziecka i ojciec chrzestny.

Chrztu udziela się bezpłatnie, ale zwyczaj nakazuje złożyć ofiarę na rzecz parafii.

Jeżeli z jakichś istotnych przyczyn matka lub ojciec chrzestny nie mogą wziąć udziału w ceremonii, za ich pisemną zgodą reprezentuje ich ktoś z przyjaciół lub rodziny.