KONTRAKT MAŁŻEŃSKI

KONTRAKT MAŁŻEŃSKI

Mimo że omawianie kwestii materialnych jest zawsze nieco kłopotliwe, konieczne jest określenie zasad, na jakich małżonkowie dysponować będą majątkiem, a także – jego przejęcia lub podziału w przypadku śmierci jednego z nich albo rozwodu.

Istnieją różne możliwości – odrębność majątkowa, wspólnota majątkowa, ograniczenie wspólnoty do majątku nabytego w okresie trwania małżeństwa. Jeżeli kontrakt nie został spisany, dobra osobiste małżonków należące do nich przed zawarciem związku pozostają ich odrębną własnością, natomiast majątek zgromadzony przez lata trwania małżeństwa jest wspólny (bez względu na to, czy został np. zakupiony na nazwisko jednego, czy też obojga małżonków).

Również w okresie trwania małżeństwa można zwrócić się do sądu z prośbą o zmiany dotyczące posiadania i rozporządzania majątkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *