ŚLUB CYWILNY

ŚLUB CYWILNY

We Francji, podobnie jak do niedawna w Polsce, przed ślubem kościelnym należy bezwzględnie zawrzeć ślub cywilny (w Polsce – w Urzędzie Stanu Cywilnego, we Francji – w merostwie). W Polsce małżeństwa udzielić można dwudziestojednoletniemu mężczyźnie i osiemnastoletniej kobiecie (a za zgodą Sądu Rodzinnego – odpowiednio szesnastoletniej kobiecie i osiemnastoletniemu mężczyźnie). We Francji w związek małżeński wstąpić może osiemnastoletni młodzieniec i piętnastoletnia dziewczyna (z istotnych względów – przeważnie z powodu ciąży – prezydent Republiki może udzielić zgody na zawarcie małżeństwa przez osoby młodsze).

Jeżeli po ślubie cywilnym następuje uroczystość religijna, uczestniczy w nim na ogół tylko najbliższa rodzina i świadkowie (po jednym z każdej strony), a oprawa tego wydarzenia jest skromna. Kiedy jednak państwo młodzi rezygnują ze ślubu kościelnego, ceremonia w urzędzie nabiera bardziej uroczystego charakteru i uczestniczy w niej większa grupa gości. Do sali ślubów wchodzi się w tradycyjnym porządku, a zatem w wielu krajach zgodnie z zarzuconym w Polsce obyczajem, pannę młodą wprowadza ojciec, panu młodemu towarzyszy matka, za nimi idą świadkowie, rodzice, rodzina, przyjaciele. (W Polsce państwo młodzi i świadkowie zajmują miejsca w sali, następnie wchodzą goście, przy czym najbliższa rodzina siada w pierwszych rzędach.)

Ceremonia urzędowa. Ślub cywilny we Francji odbywa się publicznie, co oznacza, że drzwi sali (w Polsce zwykle zamykane!) pozostają otwarte, by osoba postronna mogła wejść i wyjawić przyczynę uniemożliwiającą zawarcie legalnego związku (np. bigamia). Pan młody stoi po lewicy panny młodej. Urzędnik stanu cywilnego odczytuje imiona i nazwiska przyszłych małżonków, wygłasza stosowne formuły prawne, następnie zwraca się kolejno do obojga młodych, z prośbą o potwierdzenie uświęconym „tak” swej woli zawarcia małżeństwa. Następnie urzędnik może wygłosić krótką mowę. Małżonkowie oraz świadkowie podpisują dokumenty. (Osoby, które gościć będą na takiej uroczystości we Francji, uprzedzamy, że w merostwach urządza się po ceremonii zbiórkę na cele dobroczynne.)

Wybór terminu. Datę ślubu cywilnego ustala się ze znacznym wyprzedzeniem, zwłaszcza, jeżeli uroczystość ma odbyć się w popularnych miesiącach, na przykład wiosną. Ślub cywilny może odbyć się na kilka dni przed kościelnym, najpóźniej – tego samego dnia tuż przed uroczystością kościelną.

Strój. Państwo młodzi ubierają się elegancko, ale na ogól skromnie – dominują klasyczne garsonki i ciemne garnitury. Jeżeli czas nie pozwala na zmianę ubioru, pojawiają się w strojach, w których występują także podczas ceremonii kościelnej. Kiedy narzeczeni decydują się wyłącznie na ślub cywilny, dopasowują ubiór do stylu uroczystości, jaką wybrali.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *