ŚLUB CYWILNY

ŚLUB CYWILNY

We Francji, podobnie jak do niedawna w Polsce, przed ślubem kościelnym należy bezwzględnie zawrzeć ślub cywilny (w Polsce – w Urzędzie Stanu Cywilnego, we Francji – w merostwie). W Polsce małżeństwa udzielić można dwudziestojednoletniemu mężczyźnie i osiemnastoletniej kobiecie (a za zgodą Sądu Rodzinnego – odpowiednio szesnastoletniej kobiecie i osiemnastoletniemu mężczyźnie). We Francji w związek małżeński wstąpić może osiemnastoletni młodzieniec i piętnastoletnia dziewczyna (z istotnych względów – przeważnie z powodu ciąży – prezydent Republiki może udzielić zgody na zawarcie małżeństwa przez osoby młodsze).

Jeżeli po ślubie cywilnym następuje uroczystość religijna, uczestniczy w nim na ogół tylko najbliższa rodzina i świadkowie (po jednym z każdej strony), a oprawa tego wydarzenia jest skromna. Kiedy jednak państwo młodzi rezygnują ze ślubu kościelnego, ceremonia w urzędzie nabiera bardziej uroczystego charakteru i uczestniczy w niej większa grupa gości. Do sali ślubów wchodzi się w tradycyjnym porządku, a zatem w wielu krajach zgodnie z zarzuconym w Polsce obyczajem, pannę młodą wprowadza ojciec, panu młodemu towarzyszy matka, za nimi idą świadkowie, rodzice, rodzina, przyjaciele. (W Polsce państwo młodzi i świadkowie zajmują miejsca w sali, następnie wchodzą goście, przy czym najbliższa rodzina siada w pierwszych rzędach.)

Ceremonia urzędowa. Ślub cywilny we Francji odbywa się publicznie, co oznacza, że drzwi sali (w Polsce zwykle zamykane!) pozostają otwarte, by osoba postronna mogła wejść i wyjawić przyczynę uniemożliwiającą zawarcie legalnego związku (np. bigamia). Pan młody stoi po lewicy panny młodej. Urzędnik stanu cywilnego odczytuje imiona i nazwiska przyszłych małżonków, wygłasza stosowne formuły prawne, następnie zwraca się kolejno do obojga młodych, z prośbą o potwierdzenie uświęconym „tak” swej woli zawarcia małżeństwa. Następnie urzędnik może wygłosić krótką mowę. Małżonkowie oraz świadkowie podpisują dokumenty. (Osoby, które gościć będą na takiej uroczystości we Francji, uprzedzamy, że w merostwach urządza się po ceremonii zbiórkę na cele dobroczynne.)

Wybór terminu. Datę ślubu cywilnego ustala się ze znacznym wyprzedzeniem, zwłaszcza, jeżeli uroczystość ma odbyć się w popularnych miesiącach, na przykład wiosną. Ślub cywilny może odbyć się na kilka dni przed kościelnym, najpóźniej – tego samego dnia tuż przed uroczystością kościelną.

Strój. Państwo młodzi ubierają się elegancko, ale na ogól skromnie – dominują klasyczne garsonki i ciemne garnitury. Jeżeli czas nie pozwala na zmianę ubioru, pojawiają się w strojach, w których występują także podczas ceremonii kościelnej. Kiedy narzeczeni decydują się wyłącznie na ślub cywilny, dopasowują ubiór do stylu uroczystości, jaką wybrali.